Siječanj 24, 2018

The Best bookmaker bet365 Bonus

Kukurijek (Helleborus) spada u rod otrovnih biljaka, no vrlo zanimljivih jer spada u red onih koje cvatu u zimskim mjesecima i to ovisno o vrsti bijele, ružičaste, žute, tamnocrvene, pa i zelene boje. U nekim se djelovima svijeta Kukurijek naziva još i Božićna ruža, dok od osam u Hrvatskoj poznatih vrsta spada i onaj sa zelenim cvijetom mirisavi kukurijek (H. odorus), pa grimizasti kukurijek (H. purpurascens), sitnocvjetni kukurijek (H. dumetorum), krški kukurijek (H. multifidus), velecvjetni kukurijek (Helleborus niger subsp. macranthus), podvrsta crnog kukurijeka (H. niger) i hrvatski kukurijek (H. croaticus).

The best bookmaker bet365

Free Premuim Templates by BIGTheme