Siječanj 24, 2018

The Best bookmaker bet365 Bonus

set za europsku gnjiloćuEuropska gnjiloća pčelinjeg legla je zarazna, bakterijska bolest nepoklopljenog legla. Uzročnik je bakterija Streptococcus pluton.

Znakove bolesti možemo primijetiti se na nepoklopljenom leglu. Bolesna ličinka mijenja pravilan položaj na dnu stanice, gubi kolutićavost i mijenja boju.

Najčešće se javlja u proljeće ili u rano ljeto a povezuje se sa mogućim stresom kod pčela i / ili nedostatkom peludne paše u prirodi. Simptomatika i prisustvo teško se utvrđuju u ranoj fazi bolesti i nerijetko se povlači dolaskom jačih nektarnih paša.

Kako bi se spriječilo eventualno širenje bolesti unutar pčelinjaka postoji set za brzu dijagnostiku europske gnjiloće pčelinjeg legla.

 

Dijagnostički komplet Vita omogućuje testiranje na europsku gnjiloću u roku od 3 minute, a sa tim setom kako navodi proizvođač točnost rezultata na bolest je 98%.

Kako koristiti set za dijagnostiku europske gnjiloće:

 1. Cjeli ili dio uzoraka moguće je kod testiranja usppješno koristiti, ali preporuka je da se koristi cijela zaražena larva kako bi se dobili najbolji mogući rezultati testiranja na Europsku gnjiloću legla.
 2. Uzmemo sumnivu stanicu lopaticom iz seta.
  Korištenje seta za dijagnostiku Europske gnjiloće legla

  Korištenje seta za dijagnostiku Europske gnjiloće legla

 3. Uklonimo poklopac boce za uzrokovanje. Stanicu lopaticom iz seta ubacimo u bočicu. Poklopimo i snažno protresemo 20 sekundi bez prekida. Postupajte prilikom testiranja s OPREZOM u spremniku se nalazi *Natrijev azid
 4. Uklonite omot sa kompleta. Pritom NE dirajte prozorćić dijanostike.
 5. Uklonite poklopac s bočice sa uzorkom, sa kapaljkom iz seta uzmite uzorak iz boce. Za dobivanje najboljih rezultata uzorak se uzima odmak nakon protresanja kako bi se spriječilo eventualno doseljavanje bakterija.
 6. Držite uzorak u kapaljci vodoravno te lagano kapnite dvije kapi na tester.
 7. Držite uređaj vodoravno dok se ekstrakt apsorbira (cca 30 sekundi), a plava boja ne pojavi u kontrolnom prozorčiću.
 8. Pričekajte dok linija kontrole (označena C) ne bude spremna rezultat se čeka 1-3 minuta.

Čitanje rezultata testiranja na Europsku gnjiloću:

 1. Čitanje rezultata testiranja na Europsku gnjiloćuPozitivan rezultat (pojave se dvije linije prilikom testiranja) pokazuje da je traženi uzročnik prisutan u uzorku testa, odnosno da je stanica koja je uzrokovana inficirana Europskom gnjiloćom.
 2. Negativan rezultat (prikazuje se samo kontrolna linija) pokazuje kako na ispitanom uzprku nije pronađen uzročnik Europske gnjiloće.

  Čitanje rezultata testiranja na Europsku gnjiloću

 3. Na naljepnici na poleđini uređaja opisani su detalji za prepoznavanje uzorka, datum i rezultat. Na poleđini je broj šarže svakog uređaja. Ako se susrećete sa problemima prilikom učitanja testiranja trebate kontaktirati direktno Vita (Europe) Limited ili ovlaštenog distributera/zastupnika.
 4. Dvije plave linije (C & T) pokazuju pozitivan rezultat, testiranje je uspješno provedeno.
 5. Jedna plava linija (C) ukazuje na negativan rezultat, testiranje je uspješno provedeno.
 6. Blijedo plava T linija, jaka C linija pokazuje mogući pozitivni test, testiranje je uspješno provedeno.
 7. Jedna plava linija (samo T) pokazuje da je test NIJE uspio.
 8. Linije se ne prikazuju, testiranje NIJE uspješno proveden.
 9. Smeđa C ili T linija prikazuju kako test NIJE uspješno proveden.

*Natrijev azid je anorganski spoj kojem je formula Nan 3. To je tvar vrlo topiva u vodi, vrlo je otrovana (smrtonosna doza za odrasle osobe iznosi oko 700 mg).

The best bookmaker bet365

Free Premuim Templates by BIGTheme