Siječanj 24, 2018

The Best bookmaker bet365 Bonus

Kad se na nastavljačama odignemo gornje plodište i sa zadnje strane i na donjim rubovima okvira zapazimo započete matičnjake, možemo biti sigurni da se zajednica sprema na rojenje - dijeljenje zajednice. Kada se pčele "ubrade" na letu, siguran je da je to znak bliskog rojenja. Čim su zaleženi matičnjaci zatvoreni, izaći će prvi roj ili prvak. Svaki pčelar posebno u početku fasciniran je radnim elanom pčelinje zajednice, hijerarhijom unutar nje i u svakom se skriva mali nesuđen inovator.

Taranov način razrojavanjaTako je Taranov, pčelar bivšeg Saveza Sovjetskih Socijalističkih Republika gledajući kako se pčele roje i kako postižu rojevni nagon osmislio svoj način razrojavanja zajednica koje su ušle u rojevno stanje. On je pčele sklone rojenju nazivao aktivno rojevne pčele. Takve je pčele svojom metodom odvojio podijelio od ostatka zajednice unutar 1 - 1/2 sata. U novi roj iz košnice koja se priprema za rojenje odvajale su mu se sve aktivno rojevne pčele dok su se u košnicu vračale sve ostale.

To je metoda kojom stara matica sa mladim pčelama oponaša roj pčela koju je Taranov opisao još u prošlom stoljeću 1947.godine u tematskoj pčelarskoj knjizi "Pchelovodstvo" pod nazivom "Umjetno razdvajanje rojevnih pčela od matične zajednice".

Taranov tako navodi faze koje dovode do rojenja, a poznajemo ih i danas:

  1. Višak kućnih pčela odgajateljica  (u stanju mirovanja pčele koje vise zajedno u slobodnom prostoru)
  2. Aktivno rojevne pčele
  3. Smanjenje polaganja jajašca
  4. Sve to dovodi do akumuliranja rojevno aktivnih pčela
  5. Izlazak roja pčela

Rojevne pčele starosti su do dvadeset i jedan dan, dok su fiziološki to pčele koje ne luče vosak niti održavaju leglo. Taranov je osmislio vrstu "rampe" za pčele koja se sastojala od dvije daske međusobno spojene na način da simuliraju uzletno slijetnu stazu. Dio koji se stavlja 10 cm do košnice je razdvojen dok je suprotan međusobno spojen. Tako rampadobija oblik slova V.

Na donjem se kraju rampe (vidi sliku), na mjestu gdje je spojena lagano ometu sve pčele ukljućujući i maticu. Stare pčele vratit će se u košnicu dok će se mlade pčele, uključujući i one aktivno rojevne, po stalku se također penju prema košnici, ali ih sam razmak (10cm) do leta zaustavlja i one se malo pomalo sakupljaju u klupko ispod stalka gdje ostaju mirno visiti poput roja. Takav se roj pred večer jednostavno otrese u novo pripremljenu košnicu. Ako je u zajednici iz koje je istresen roj bila matica koja je zalijegala, takva matica mora biti i u istresenom roju. Ako je bila nesparena, roj će biti zadovoljan i s takvom maticom.

Taranov način razrojavanja video demonstracija:

The best bookmaker bet365

Free Premuim Templates by BIGTheme