Siječanj 24, 2018

The Best bookmaker bet365 Bonus

Iskucavanje košnica obavlja se kada u košnicama više nema pčelinjeg legla. Ukoliko se u košnici nalazi mlada ovogodišnja matica legla ima sve do kraja mjeseca rujna pa i duže ovisno o godini i podneblju. Mlade matice razvijaju leglo nešto dulje od starih.

 

Zajednice s mladim maticama i novim saćem koje namjeravamo uzimiti u pletari namjenjene za iduću godinu dakle koje ne prekucavamo i pripajamo drugima trebale bi težiti ovisno o veličini pletare oko 11-12 kilograma na više.

  1. Pletaru koju namjeravamo isprazniti spuštamo u limenu kantu ili neku drugu prikladnu podlogu koja nam može poslužiti za tu namjenu. Vrh pletare okrenut je prema dolje. Istu prekrijemo drugom pripremljenom praznom pletarom. Spojeve pričvršćujemo nekom prikladnom tkaninom. Sami rubovi pletara trebaju se pokrivati kako prilikom iskucavanja pčele ne bi ispale van. Uzmemo dvije drvene letvice i njima kucamo po punoj pletari, kanti od vrha preokrenute pletare prema gore. Na taj način uznemirene pčele počinju prelaziti iz jedne u drugu pletaru. Ovakav postupak traje prilično dugo, pa tako često i dulje od jedan sat. S vremena na vrijeme prema procjeni mičemo tkaninu kojom smo pričvrstili pletare i provjerimo stanje. Ukoliko u pletari koju iskucavamo još ima dosta pčela postupak ponavljamo.  To je važno jer se može desiti da matica ne prijeđe u novu pletaru. Kada u pletari koju iskucavamo ostane nekoliko pčela iskucavanje završava.
  2. Drugi način se obavlja dimom. Pletare se postavljaju kao u prethodnoj situaciji ali ih ne poklapamo u potpunosti. Prazna se pletara postavlja na taj način da djelomično pokriva punu. Nakon toga pčele istjerujemo jakim mlazevima dima. One uznemirene dimom polako prelaze u novu pletaru. Ukoliko smo spretni takav način može potrajati bitno kraće od prvog, a može se ukoliko smo spretni koristiti i kombinacija oba načina tako da počnemo sa klasičnim iskucavanjem, a završimo sa dimom.

Iskucane pčele koje se dobiju na takav način pripajamo unaprijed određenoj zajednici. Ukoliko u predviđenoj zajednici  već imamo novu ili bolju maticu od ove koju smo iskucavali prije pripajanja bi trebali odstraniti maticu. Med i saće koristimo za prihranu pčela u košnicama, možemo ga pohraniti kao med u saću na djevičanskom vosku, ili ga samo jednostavno isprešamo. Vosak koji ostane prilikom prešanja saćuvamo za izradu svijeća, nekih proizvoda sa voskom  ili budućih satnih osnova iz našeg prirodnog pčelinjeg voska.

Pročitajte još i ovo:

The best bookmaker bet365

Free Premuim Templates by BIGTheme