Siječanj 22, 2018

The Best bookmaker bet365 Bonus

AŽ - Anton Žnidaršičeva

Sastoji se iz plodišnog i medišnog prostora, razdvojenih matičnom rešetkom. Obično imaju 10 ili 11 okvira. Okviri nemaju ušice, obično stoje na dvije poprečne šipke a sa prednje i zadnje strane ulaze u limene razmake. Košnica se otvara sa zadnje strane.

Opširnije:AŽ - Anton Žnidaršičeva

François Huberova košnica

Ono što je Ludwig van Beethoven u svijetu muzike svakako je François Huber u svijetu pčelarstva. Košnica koju je osmislio liči na knjigu što je i bio idejni cilj osmišljavanja funkcionalnosti i dizajna.

Opširnije:François Huberova košnica

Christova košnica

 

Identični koncept košnice kakav nalazimo kod Warré košnice prvi je objavio Pfarrer Johann Ludwig Christ (1739-1813) u svojoj knjizi "" (Upute za korisno i ugodno pčelarstvo u svim područjima) koja je prvi put objavljena davne 1779. godine.

Opširnije:Christova košnica

LR košnica

LR je košnica koja se sastoji od tri jednaka nastavka vanjske visine 242mm. Okvir je vanjske visine 232mm a dužina satonoše je 480mm. To je za 1cm duže od satonoše DB okvira, a po visini za 7cm kraće. U novije vrijeme, ustalilo se nekoliko načina gajenja pčela u ovim košnicama.

Opširnije:LR košnica

Dadan Blatova košnica

 

Dadan Blatova košnica  je sa jednim tijelom visine 31cm, koje služi kao plodište i 2 polunastavka, vanjske visine 15,50cm, za smještaj  medišta. Standardna DB košnica ima 12 okvira, ali je sve popularnija i košnica sa 10 okvira vjerojatno radi lakšeg održanja mikroklime unutar košnice. Dok izvorna DB košnca ima samo 11 okvira.

Opširnije:Dadan Blatova košnica

Pletara

Pletara je jedna od starijih oblika košnica. To je košnica koja ima saće kojem ne možemo mijenjati mijesto unutar košnice po želji. Vađenje meda iz takve košnice je teško i više se uglavnom ne prakticira.

Opširnije:Pletara

Dubine

To su jednostavno košnice za pčelarenje na prirodan način, jer ni jedan poznati oblik pčelarstva nije pčelama prirodan koliko je to kad pčele pčelar drži u ovakvoj "košnici". Same su košnice poput pletara sa nepokretnim prirodnim instiktivno građenim saćem.

Pološka

To je tip košnice koja se sve rjeđe sreće na pčelinjacima i drže ih još iz nostalgije samo istinski zaljubljenici u pčelarstvo. Za razliku od drugih košnica, plodište i medište ploške su jedno pored drugog, najčešće razdvojeni matičnom rešetkom, a ne jedno iznad drugog. Okvir je dubok, od dimenzija DB okvira 42x27cm do 40x30cm, pa i veći 40x40.

Opširnije:Pološka

Farrar košnica

Farrar košnica je dobila naziv prema C. L. Farraru koji je prvi počeo pčelariti sa košnicom širokih i niskih okvira. Farrar košnica u stvari vrlo slična slična je LR košnici, kod koje su svi nastavci jednaki, bilo da se koriste kao plodištu ili medištu.

Opširnije:Farrar košnica

Raad košnica

Raad košnicu je prema vlastitoj ideji osmislio i konstruirao holandski pčelar inovator gospodin Chr. H. J. Raad. Svoju je inovaciju objavio 1896. godine, gdje je između ostalog i pisao o pčelarstvu općenito, u časopisu „De levende natuur“.

Opširnije:Raad košnica

The best bookmaker bet365

Free Premuim Templates by BIGTheme