Veljača 18, 2018

The Best bookmaker bet365 Bonus

pčelinjak sa LR košnicamaLangstroth košnice su prema nekim procjenama zastupljene u svjetskom pčelarstvu oko 75% što ih svrstava u najzastupljeniju vrstu košnice, međutim unutar tog izraza "Langstroth standard" ima u cijelom svijetu oko devedeset pod vrsta, od kojih su neke potpuno međusobno kompatibilne.

Langstroth košnice tako imaju vanjske dimenzije sanduka u:

  • Americi 508x464x416x372
  • Kaliforniji 508x470x413x375
  • Kanadi 507x469x418x380
  • Velikoj Britaniji 508x464x413x370

(vanjska dužina x unutarnja dužina x vanjska širina x unutarnja širina)
LR standard je košnica koja se sastoji najčešće vkod nas u regiji ima jednaka nastavka vanjske visine cca 242mm. Okvir je vanjske visine 232mm a dužina satonoše je 480mm.

U novije vrijeme, ustalilo se nekoliko načina uzgoja pčela u ovim košnicama.

Po jednom, dva nastavka se koriste za plodište i međusobno im se mijenjaju mjesta. To je poticaj za razvoj legla, a kao mjeru protiv rojenja posebno preporučuju umetanje trećeg nastavka sa satnim osnovama ili izgrađenim saćem između ta dva.


Kada je društvo uzimljeno sa mnogo pčela i hrane u gornjem nastavku, dobra matica već na početku proljeća ispuni leglom gornji nastavak i spusti se u donji. To je vrijeme da se zamjene mjesta nastavcima i ako je potrebno kasnije, još jednom. Po takvom načinu pčelarenja, pčelinja društva bi trebalo da imaju pred bagremovu pašu najmanje dva puna nastavka pčela. Onda im se mogu dodati i po dva LR tijela za medište.

Prilikom pripreme društava za zimu, preporučuje se iznad plodišnog nastavka staviti nastavak sa zapečaćenim medom (15-20kg) a u čiju sredinu se stave 2-3 okvira sa leglom odozdo i većom mednom kapom (ili bar okviri sa velikom mednom kapom i praznim saćem ispod). Na taj način se osigurava da zimsko klube zahvati i gornji nastavak i da krajem zime ne ostane u donjem bez hrane.

Prilikom pripreme društava za zimu, preporučuje se iznad plodišnog nastavka staviti nastavak sa zapečaćenim medom (15-20kg) a u čiju sredinu se stave 2-3 okvira sa leglom odozdo i većom mednom kapom (ili bar okviri sa velikom mednom kapom i praznim saćem ispod). Na taj način se osigurava da zimsko klube zahvati i gornji nastavak i da krajem zime ne ostane u donjem bez hrane.

Treba napomenuti da takav način pčelarenja nije lako ostvariti i da se u praksi ipak najčešće mora raditi i pojedinačnim okvirima, a ne nastavcima. To je najprije iz razloga što pčelinje zajednice nisu dovoljno jake i što nemaju velike zalihe hrane. Rad LR košnicom tada može biti prilično kompliciran, posebno za početnike. Neki pčelari, pogotovu oni sa više košnica i u novije vrijeme, uvode i polu-nastavak kao dio LR košnice. Visine je 147mm (najčešći standard) i postavlja se iznad plodišta. Veći pčelari ispod njega stavljaju matičnu rešetku, da bi spriječili prelazak matice. Taj polu-nastavak služi kao rezerva hrane i medna kapa tokom zime.

U proljeće se može spustiti ispod plodišta i tada predstavlja izvor poticajne hrane koju će pčele prenositi u plodište. Još jedan od mogućih načina pčelarenja se sastoji u razvijanju društva u proljeće u plodištu od dva LR tijela, a pred bagrem se stavlja matična rešetka iznad prvog nastavka i time ograničava matica. LR košnica se koristi i za pčelarenje sa dva pčelinja društva, koja se drže jedno iznad drugog, da pčele ne mogu prelaziti iz jednog u drugo. Pred bagrem se mogu spojiti, a matica iz slabijeg se uklanja ili se sa njom formira roj. Često se na početku unosa bagrema uklanja gornje društvo i tako izletnicama pojačava donje.

 

LR  košnica dijelovi

lr košnica nastavak

lr košnica polunastavak

{youtube}Tnjj3j8g1Ag{/yuotube}

The best bookmaker bet365

Free Premuim Templates by BIGTheme