Siječanj 22, 2018

The Best bookmaker bet365 Bonus

Eko pčelinjak mora prema važećim propisim biti smješten na mjestu gdje nema puno konvencionalne poljoprivrede, u kojoj se poljoprivredne kulture tretiraju kemijskim sredstvima i mora biti udaljen od konvencionalnog pčelinjaka najmanje 2-3 km. U blizini ekološkog pčelinjaka ne smije biti tvorničkih i drugih postrojenja koja bi imala utjecaja na pčelinjak. Ekološka proizvodnja u pčelarstvu podrazumijeva smještaj pčela u košnice od prirodnih materijala koje smiju biti obojene samo izvana ekološkom bojom. 

UREDBA KOMISIJE (EU) br. 271/2010, PRILOG XI.

A. Ekološki znak EU-a iz članka 57.
1. Ekološki znak EU-a mora biti u skladu s dolje navedenim modelom:

2. Referentna boja u bojama Pantone je Pantone zelena br. 376 i zelena (50 % cijan + 100 % žuta) kada se koristi četverobojni tisak

3. Ekološki znak EU-a može se također koristiti u crno bijeloj varijanti kako je prikazano, samo kada uporaba obojenog znaka nije praktično izvediva.

4. Ako je boja pozadine na ambalaži ili deklaraciji tamna, znakovi se mogu uporabiti u negativu koristeći boju pozadine na ambalaži ili deklaraciji.

5. Ako se koristi znak u boji na obojenoj pozadini, zbog čega je teško vidljiv, može se koristiti vanjska linija razgraničenja oko znaka kako bi se poboljšao kontrast s bojama pozadine.

6. U nekim posebnim situacijama, kada su navodi na ambalaži jednobojni, ekološki znak EU-a može se upotrijebiti u istoj boji.

7. Ekološki znak EU-a mora biti visok barem 9 mm i širok barem 13,5 mm; omjer između visine/širine mora uvijek biti 1: 1,5. Iznimno najmanja moguća veličina može se reducirati na visinu od 6 mm za vrlo mala pakiranja.

8. Ekološki znak EU-a može se povezati s grafičkim ili tekstualnim elementima koji se odnose na ekološku poljoprivredu, pod uvjetom da ti elementi ne preoblikuju ili mijenjaju prirodu ekološkog znaka EU-a, ni bilo koji navod iz članka 58. Kada se ekološki znak EU-a koristi u povezanosti s nacionalnim ili privatnim znakovima u zelenoj boji koja je drugačija od referentne boje iz točke 2., ekološki znak EU-a se može koristiti u toj nereferentnoj boji.

9. Ekološki znak EU-a koristi se u skladu s pravilima koja su važeća pri registraciji znaka kao zajedničkog znaka ekološke poljoprivrede pri uredu za intelektualno vlasništvo Beneluxa te u registru žigova Zajednice i u međunarodnim registrima.

Šest EU znakova u JPG formatu:

Nacionalni znak ekološkog proizvoda je dozvoljeno koristiti pri označavanju, reklamiranju i prezentiranju isključivo ekoloških proizvoda, a njegov sadržaj, veličina i izgled propisani su Pravilnikom o Ekološkoj proizvodnji.
 
Pri osnivanju pčelinjaka u uvjetima ekološke proizvodnje mora se voditi briga sukladno Pravilniku o ekološkoj proizvodnji:
1.da se osigura dovoljno hrane za pčele
2.da je pčelinjak postavljen tako da u promjeru 2 km od pčelinjaka nektar i pelud potječe od poljoprivrednog bilja iz ekološke proi zvodnje ili od prirodne vegetacije koja nije tretirana kemijskim sr edstvima, odnosno manji promjerudaljenosti ako postoje prirodna zaštita područja ispaše, što potvrđuje nadzorna stanica
3.da postoji dovoljna udaljenost od bilo koje proizvodnje koja je izvor onečišćenja okoliša, kao što su npr. gradski centar, industrijska zona, autoput i sl.
 
Navedeni uvjeti ne odnose se na vrijeme kada nema vegetacije ili kada pčelinje zajednice miruju. Na kraju proizvodne sezone pčelinje zajednice moraju biti opskrbljene s rezervama meda i peluda u količini koja osigurava njihovo preživljavanje tijekom zime.
 
Ekološko pčelarstvo i proizvodnja temeljno je odtrađeno u Zakonu o ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih i prehrandbenih proizvoda, a Pravilnikom o ekološkoj proizvodnji životinjskih proizvoda regulirana je ekološka pčelarska proizvodnja.
Stručni nadzor nad ekološkim pčelinjacima i proizvodima obavljaju nadzorne stanice za ekološku proizvodnju tj. ovlaštene pravne osobe za stručni nadzor eko proizvodnje i eko proizvoda.
 
Prijelaz ili konvencionalnog u ekološki pčelinjak uspostavlja se godinu dana nakon prijelaznog razdoblja tijekom kojeg se u košnicama vrši zamjena pčelinjeg voska. Novi vosak mora potjecati iz ekološke proizvodnje, a ukoliko nije moguća nabavka voska tog podrijetla vosak se uzima od mednih poklopaca.
Po završetku prijelaznog razdoblja ukoliko su zadovoljeni svi parametri (stanje u košnicama, kavkoća okoliša) određuje se za pčelinjak status ekološke proizvodnje.
 
Kod ekoloških pčelinjaka bitno je osigurati dovoljne količine hrane za pčele, da je pčelinjak postavljen tako da u promjeru 2km od pčelinjaka nektar i pelud potječe od poljoprivrednog bilja iz ekološke proizvodnje ili prirodne vegetacije koja nije tretirana kemijskim sredstvima. Taj prostor može biti i manji ukoliko postoji prirodna zaštita područja ispaše, a što potvrđuje nadzorna stanica i da postoji dovoljna udaljenost od bilo kog onečišćenja okoliša (gradski centar, industrijska zona, autocesta i sl.) Spomenuti uvijeti ne odnose se u vrijeme kada zajednice miruju ili nema vegetacije.

Prehrana pčela:

Umjetna prehrana pčela u ekološkom pčelarstvu dozvoljena je u posebnim uvijetima kod kojih o njoj ovisi preživljavanje ekoloških pčelinjih zajednica, a treba se temeljiti na medu ekološke proizvodnje. Umjesto ekološki proizvedenog meda uz odobrenje nadzorne stanice za prehranu se može koristiti šećerni sirup ili ekološki proizvedena šećerna melasa.

Pčelar mora voditi podatke o umjetnoj prehrani. Umjetna prehrana smije se provoditi samo od zadnjeg dana uzimanja meda iz košnice do 15 dana prije cvatnje medonosnog bilja.

Lječenje Ekološki pčelinjak sa pletaramapčela:

Prije stavljanja u prodaju med treba proći razne analize. Na eko pčelinjaku zabranjeno je davati lijekove u preventivne svrhe jer postoji velika mogućnost da će se u medu i vosku naći njihove rezidue. U svrhu liječenja preporučuje se upotreba organskih kiselina koje su i inače sastavni dio meda. Bolesne zajednice moraju biti odmah liječene, a po potrebi izdvojene na uzolirani pčelinjak tijekom tretmana liječenja.

Košnica treba biti izrađena od prirodnih materijala i obojena eko bojom, a pčelinjak dovoljno udaljen od mogućeg onećišćenja nektara (tvornica, cesta, obradivih povrąina) kako bi pčele proizvele što kvalitetniji med. Pčelinje saće koje se upotrebljavaju u eko pčelarstvu također moraju upotrebljavati ekološke satne osnove koje moraju imati potvrdu Ministarstva. Punione meda i proizvoda također bi trebale imati eko certifikat. Sve to kod eko pčelarstva stvara velik dodatni trošak što se nažalost osjeti i u konačnoj cijeni meda, ali zato potrošač može biti siguran da kupnjom takvog meda dobiva samo ono najbolje iz pčelinje košnice, a ta činjenica u pozadinu stavlja nešto veću cijenu eko meda.

Održavanje, čišćenje i dezinfekcija u eko pčelarstvu:

U ekološkom pčelinjaku dopuštena je fizikalna obrada vodenom parom ili otvorenim direktnim plamenom. Za čišćenje i dezinfekciju materijala, prostorija, posuda ili proizvoda koji se upotrebljavaju u pčelarstvu mogu se rabiti: kalijev sapun, natrijev sapun, voda i vodena para, vapneno mlijeko, živo vapno, natrijev hipoklorit, natrijev hidroksid, vodikov peroksid, alkohol, formaldehid, soda bikarbona, mliječna kiselina, limunska kiselina, octena kiselina, oksalna kiselina.

Posebne mjere u ekološkom pčelarstvu:

  • podrezivanje krila matici
  • uništavanje trutovskog legla dozvoljeno je samo kod preventivnog suzbijanja varroe
  • zabranjeno je uništavanje pčela u saću kao način sakupljanja meda i ostalih proizvoda
  • košnica mora biti napravljena od prirodnog materijala bez rizika kontaminacije okoliša
  • treba voditi zapise o svim poslovima obrade, uzimanja i čuvanja proizvoda

Popis ekoloških proizvođača Republike Hrvatske u 2015. godini

The best bookmaker bet365

Free Premuim Templates by BIGTheme