Siječanj 23, 2018

The Best bookmaker bet365 Bonus

Ne samo da su protuzakonito objavili osobne podatke više od 8.000 pčelara u Hrvatskoj već su se tim protuzakonitim i opasnim radnjama okolo po svim medijima i hvalisali. Projekt vrijedan gotovo 1.000.000,00 kn financiran od strane Ministarstva poljoprivrede i lokalnih zajednica trebao je nositi naziv "Katastar pčelinjih paša" i biti kao takav na usluzi svim pčelarima. Nemarom i šlampavim odnosom, prema sredstvima, netransparentnim vođenjem cijelog projekta od strane HPS-a cijeli je katastar završio pod povećalom Agencije za zaštitu osobnih podataka, čije mišljenje dobiveno na naše traženje prenosimo ovdje u cijelosti:

Agencija za zaštitu osobnih podataka

 

 

 

 

 Klasa: 004-02/11-01/70

Ur.broj: 567-04/03-11-02

Zagreb, 07.ožujka 2011.

Udruga pčelara Pčelarstvo online

Gospodin Antun Karlović

predsjednik

Marije Vidović 13

42000 Varaždin

Predmet: Objava podataka o pčelarima

- mišljenje, daje se

Poštovani,

Ova Agencija zaprimila je Vaš dopis u kojem navodite kako je Hrvatski pčelarski savez prikupio podatke o pčelarima u RH (imena i prezimena, adrese, brojeve telefona i slično) i javno ih objavio na internetskoj stranici bez prethodnog odobrenja pojedinog pčelara.

Budući da u vezi istoga tražite mišljenje ove Agencije, to nastavno iznosimo sljedeće:

Zaštita osobnih podataka o fizičkim osobama te nadzor nad prikupljanjem, obradom i korištenjem osobnih podataka u Republici Hrvatskoj uređuje se Zakonom o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine, br. 103/03., 118/06., 41/08.), dalje: ZZOP.

Svrha zaštite osobnih podataka je zaštita privatnog života i ostalih ljudskih prava i temeljnih sloboda u prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka.

Sukladno odredbama članka 6. stavak 1. i 2. ZZOP-a osobni podaci mogu se prikupljati u svrhu s kojom je ispitanik upoznat, koja je izričito navedena i u skladu sa zakonom i mogu se dalje obrađivati samo u svrhu u koju su prikupljeni, odnosno u svrhu koja je podudarna sa svrhom prikupljanja.

Osobni podaci moraju biti bitni za postizanje utvrđene svrhe i ne smiju se prikupljati u većem opsegu nego što je to nužno da bi se postigla utvrđena svrha.

Dalje sukladno odredbama članka 7. ZZOP-a, osobni podaci smiju se prikupljati i dalje obrađivati, što razumijeva i davanje na korištenje:

  • uz privolu ispitanika samo u svrhu u koju je ispitanik dao privolu ili
  • u slučajevima određenim zakonom ili
  • u svrhu izvršavanja zakonskih obveza voditelja zbirke osobnih podataka

te u drugim taksativno navedenim slučajevima.

Navodimo i kako je prije prikupljanja bilo kojih osobnih podataka, voditelj zbirke osobnih podataka dužen informirati ispitanika čiji se podaci prikupljaju o indentitetu voditelja zbirke osobnih podataka, o svrsi obrade u koju su navedeni podaci namijenjeni, o korisnicima ili kategorijama korisnika osobnih podataka (članak 9. stavak 1. ZZOP-a).

Dalje, Pravilnik o držanju pčela i katastru pčelinje paše (Narodne novine, br. 18/08.) u članku 5. propisuje sadržaj katastra, odnosno u točki 5. istoga članka navodi se kako se unutar oznake - simbola gdje se nalaze šifre pod kojima se pohranjuju podaci o zemljopisnom položaju svakog pčelinjaka, nalaze i podaci o pčelaru te povjereniku pašnog reda.

U točki 6. istog članka Pravilnika propisano je kako Katastar uspostavljaju i vode pčelarske udruge prema mjestu djelovanja, te HPS koji objedinjava podatke u Katastru za područje cijele Republike Hrvatske.

Navodimo kako u smislu članka 34. a Zakona o stočarstvu (Narodne novine br. 70/97., 36/98., 151/03., 132/06.) nije određena javna objava predmetnih podataka.

Budući da navedeni propisi ne određuju javnu objavu predmetnih podataka, to možemo navesti kako bi sa stajališta odredbi članka 7. ZZOP-a objava ovih podataka bila dopuštena isključivo uz postojanje privole svakog pojedinog pčelara.

Obzirom na VAš upit, odgovaramo kako ova Agencija nije obaviještena o obradi (objavi) predmetnih podataka u smislu članka 14. ZZOP-a.

Osim toga, navodimo i kako Agencija ne može odobriti javnu bjavu osobnih podataka ukoliko za takvu objavu ne postoji pravni temelj u smislu odredbi članka 7. ZZOP-a.

Zaključno navodimo kako će ova Agencija a u svrhu zaštite osobnih podataka pčelara, poduzeti odgovarajuće mjere sukladno zakonskim ovlastima.

S poštovanjem,

PO OVLASTI RAVNATELJA

NAČELNICA ODJELA ZA EU I

PRAVNE POSLOVE

Sanja Vuk, dipl.iur

Dostaviti:

1.Naslov

2.Pismosahrana (2x), ovdje


Olakšana krađa košnica uz objavu katastraUz povredu privatnosti sada olakšana krađa košnica uz objavu katastra: Značaj ovog loše odrađenog projekta je da danas pčelari i svi zainteresirani građani jednim klikom "miša" u svakom trenutku imaju uvid u razmještaj pčelinjaka u cijeloj Hrvatskoj.Kome je to potrebno i da li je kupcu bitno gdje se točno nalaze pojedini pčelinjaci procjenite sami.

"Klikom miša" kojekakvim se lopovima na dlanu stvorila karta s blagom tim više što se uz objavljenu lokaciju nalaze i osobni podaci pčelara poput imena i prezimena, adrese, broja telefona, koliko je udaljen od svog prvog pčelinjaka i slično. Sve ostalo oko krađe i uništavanja samo je prepušteno mašti takvih ljudi, za sigurnost u krađi pobrinuo se HPS.

PDF dokument originalnog dopisa dostupan je klikom ovdje...

The best bookmaker bet365

Free Premuim Templates by BIGTheme