Veljača 18, 2018

The Best bookmaker bet365 Bonus

Današnji potrošači, bilo da kupuju na internetu ili u supermarketu, sve češće žele jasnije i razumljivije oznake za hranu kako bi mogli informirano odlučivati o tome koju će hranu jesti. Osim toga, sve više ljudi pati od alergija. Kako da adolescent koji je alergičan na kikiriki zna što smije jesti kada izađe na večeru s prijateljima? Kako da osoba koja želi smanjiti unos soli u organizam zna koje su grickalice za nju najbolje? Kako da potrošači budu sigurni da se mogu pouzdati u porijeklo kupljenog mesa?

Od 13. prosinca 2014. godine u cijelom će se EU-u primjenjivati nova pravila kojima se rješavaju ta i slična pitanja. Povjerenik EU-a zadužen za zdravlje i sigurnost hrane Vytenis Andriukaitis izjavio je:

Počevši od 13. prosinca 2014. godine europski građani vidjet će rezultate godina rada na poboljšanju pravila o označivanju hrane. Na oznakama će biti jasnije navedene najvažnije informacije o sadržaju, čime će se potrošačima olakšati donošenje informiranih odluka o kupnji hrane. Novim se pravilima na prvo mjesto stavljaju potrošači, i to na način kojim se ne opterećuju previše poduzeća.

označavanje hraneŠto će se vidljivo promijeniti zahvaljujući novom programu označivanja?

Novim zakonodavstvom određuju se općenita načela označivanja hrane. Njime se ujedno određuju i specifičniji uvjeti kao što su, primjerice, sljedeći:

 • bolja čitljivost informacija (najmanja dozvoljena veličina slova za obvezne informacije),
 • jasniji i usklađeniji prikaz alergenapdf Language icon EN za pretpakiranu hranu (s naglaskom na vrstu i veličinu slova, stil i pozadinsku boju) u popisu sastojaka,
 • obvezne informacije o alergenima za hranu koja nije pretpakirana, uključujući restorane i kafiće,
 • zahtjev za navođenjem određenih informacija o prehrambenim vrijednostima za većinu pretpakirane prerađene hrane,
 • obvezni podaci o podrijetlu svježeg mesa svinja, ovaca, koza i peradi,
 • isti uvjeti za označivanje za prodaju putem interneta, prodaju na daljinu ili za kupovinu u dućanu,
 • popis proizvedenih nanomaterijala u sastojcima,
 • posebne informacije o biljnom podrijetlu rafiniranih ulja i masti,
 • stroža pravila za sprječavanje obmanjujućih praksi,
 • navođenje zamjenskog sastojka za „imitirajuću” hranu,
 • jasno naznačivanje „spojenog mesa” ili „spojene ribe”
 • jasna naznaka odmrznutih proizvoda.

A sad adio nečitljivie informacijame!

Pravilima se određuje najmanja veličina slova kojom obvezne informacije smiju biti napisane i da dobrovoljne informacije (npr. slogani i tvrdnje) ne smiju biti prikazane na način koji negativno utječe na prikaz obveznih informacija. U budućnosti će se donijeti i dodatna pravila o čitljivosti.

Jače informacije ljudima koji pate od alergija!

Novim pravilima jačaju se postojeće informacije o određenim tvarima koje izazivaju alergijske reakcije i intoleranciju. Cilj je informirati i bolje zaštititi zdravlje ljudi koji pate od alergija na hranu. Proizvođači hrane morat će navoditi takve informacije na svoj hrani. Nacionalna nadležna tijela u državama članicama odlučuju o načinu na koji će se te informacije pružati.

Novim pravilima bolje informacije o podrijetlu hrane!

Uredbom se uvodi obvezno označivanje podrijetla za svježe meso ovaca, koza, peradi i svinja. Komisija je donijela provedbene propise kojima se određuje način prikazivanja podataka o podrijetlu. Pravilima je, uz neke iznimke, određeno da se na oznaci navodi država članica ili treća zemlja u kojoj je životinja uzgojena i zaklana.

Država ili mjesto podrijetla glavnih sastojaka također moraju biti navedeni za sastojke čije je podrijetlo različito od podrijetla konačnog proizvoda. Na primjer, medena rakija koja je u Hrvatskoj proizvedena od kineskog meda i hrvatske rakije može biti označena „proizvedeno u Hrvatskoj od kineskog meda i hrvatske rakije”. Tim se propisima potrošače štiti od obmanjujućih naznaka podrijetla i svim poslovnim subjektima osiguravaju ravnopravni uvjeti.

Kako razlikovati „autentičnu” od „krivotvorene” hrane?

Krivotvorenje hrane i pića veliki je problem. Može se pojaviti u raznim oblicima, kao što su onečišćivanje proizvoda razrjeđivanjem ili zamjenom lošijim sastojcima ili navođenjem na krivu predodžbu o podrijetlu proizvoda.

Novim će se pravilima osigurati da se, kada hrana nije točno onakva kakvom se čini, navode relevantne informacije kako potrošače ne bi zbunio određeni način prikazivanja proizvoda ili njegov izgled. Kada su neki sastojci, za koje se obično očekuje da se nalaze u hrani, zamijenjeni drugima, zamjenski sastojci bit će vidljivo označeni na ambalaži, a ne samo u popisu sastojaka. Za mesne i riblje proizvode vidljivo će se navoditi prisutnost dodane vode i dodanih proteina drugog životinjskog podrijetla. Osim toga, takva hrana, kada daje dojam da je napravljena od cijelog komada mesa ili ribe, iako se sastoji od različitih komada koji su spojeni, označivat će se kao „spojeno meso” ili „spojena riba”.

Za hranu koja navodi na pogrešnu predodžbu o podrijetlu ili koja navodi pogrešno podrijetlo novim propisima propisani su određeni kriteriji kojima se osigurava da dobrovoljno navođenje podrijetla ne obmanjuje potrošače. Poslovni subjekti koji stavljaju tvrdnje o podrijetlu moraju navesti dodatne informacije kako bi ljudi znali odakle sastojak koji je karakterističan za tu hranu doista dolazi, a ne samo zadnju državu u kojoj je hrana prerađena.

Hoće li se od 13. prosinca 2014. na oznakama vidjeti promjene?

Da, prehrambena industrija imala je prijelazno razdoblje od tri godine kako bi mogla osigurati da će pravila stupiti na snagu od 13. prosinca 2014. No, na tržištu će se još uvijek moći naći proizvodi označeni u skladu sa starim propisima, jer je Uredbom predviđeno iscrpljenje zaliha hrane stavljene na tržište ili označene prije 13. prosinca 2014. (obratite pozornost: ne iscrpljenje zaliha oznaka).

Propisi o obveznim podacima o prehrambenoj vrijednosti primjenjivat će se od 13. prosinca 2016. Međutim, kada se nakon 13. prosinca 2014. na oznakama navodi deklaracija o prehrambenim vrijednostima, ona mora biti u skladu s odredbama Uredbe.

Što učiniti ako nakon 13. prosinca 2014. vidimo oznaku koja nije u skladu s novim propisima?

Provođenje propisa EU-a o označivanju povjereno je državama članicama te pritužbe treba uputiti nadležnim nacionalnim tijelima.

The best bookmaker bet365

Free Premuim Templates by BIGTheme