Siječanj 22, 2018

The Best bookmaker bet365 Bonus

Ne postoji niti jedan obvezujući ugovor međunarodnog prava koji bi definirao obvezu članstva neke pčelarske uduge u članstvo u neki neprofitni samoprozvani krovni savez udruga ili pčelara u članstvo u nekoj od tih neprofitnih udruga građana! Pojam diskriminacije na temelju nacionalnosti, boje kože, članstva u udruzi i slično nije definiran niti jednim međunarodnim ugovorom i postoji samo kod uskointeresnih pčelara koji "praše" unutar HPS-a. (akarlovic)

A gdje se "sakrio" Katastar pčelinjih paša?

"Katastar HPS-a je početak i kraj rasprave oko prava na izbor!" (akarlovic) Samoprozvani krovni savez udruga krši Ustav Republike Hrvatske, Zakon Republike Hrvatske, ljudska prava na rad, prava na okupljanje, prava na kretanje i to slavodobitno objavljuje na web stranicama  (Katastar pčelinjih paša) kao uspjeh? HPS je kao samoprozvana krovna institucija svih pčelara, jedina poljoprivredna skupina u Hrvatskoj koja je sama prikupila protuustavno i protuzakonito "izradila svoj" Registar pčelinjaka i pčelara (Katastar pčelinjih paša) i to u prostornom javno dostupnom prikazu. Projekt je financiran od strane Ministarstva poljoprivrede (Kranjec-Čobanković - ministar koji kad ga se otkrije za kaznu guli krumpire), a koje je ne znajući da HPS radi protuustavno i protuzakonito za tu namjenu izdvojilo oko 900 tisuća kuna, a dio sa oko još 900 tisuća kuna su financirale pčelarske udruge točnije sami prevareni - izigrani pčelari koji se sada čudom čude gdje je nestao katastar??? Vjerovali ili ne neki još ne znaju da HPS radi od samog početka tak kao Katastar protivno važećem Ustavu i Zakonu.


Drpi lovu, šuti i bježi!

Da bi sve to bilo ostvarivo i moguće, a u našoj je državi AMA BAŠ SVE moguće, ponekad su se provodile javne rasprave nakon što se određeni Pravilnik i/ili Zakon donio. Tako je na primjer inženjer geodezije Branko Bačić u Ministarstvu proveo Zakonom obaveznu javnu raspravu o nečem što je već postalo pravilnik, po tome smo vjerojatno jedina država u svijetu u kojima se Zakonom obavezna javna rasprava provodi "reda radi" kad se Pravilnik već formira. Zato nas ljudi koji žive u uređenim demokratskim državama zovu umjesto Republika Hrvatska - Banana republic or Banana Croatia.

Navodno taj savez koji ne poštuje Ustav, Zakon, vlastiti Statut ... prema svemu sudeći radi kao dobro organizirana kriminalna organizacija??? Rade isključivo s tuđim sredstvima i za svoju korist!

Iako su korist od katastra trebali imati pčelari, a kao što smo tada jedini tada upozoravali na problem, oni nisu med ni vidjeli ni probali a nažalost naša su se predviđanja ostvarila. Nestalo je financiranja sustav se urušio, i bolje da se urušio no zašto nitko ne odgovara za prouzročenu štetu? Najmanju korist od katastra imali su pčelari, najveću štetočine i protuhelopovi i sve više onih koji dio pčelarskog znoju oblivenog kolača žele za sebe. Zašto se baviti pčelarstvom i pčelama kad se od pčelara bolje živi? Najveću su korist, ako ne računamo one koji su ukasirali bez porezne prijave tih prihoda (iako su morali), od ovog projekta imali svi oni koji su temeljem jednog klika ‘miša’ u svakom trenutku imaju uvid u razmještaj pčelinjaka u cijeloj Hrvatskoj i to sa svim podacima pojedinog pčelara a bez pristanka istog. Lopovi su to naravno kao interesna skupina najviše koristili pa se broj krađa recipročno povečavao sa brojem upisanih pčelara.

Ko o čemu HPS o potporama!

Tražile su se potpore za edukaciju pašnih povjerenika za utvrđivanje boniteta paša, potpore za edukaciju pčelara o „Dobroj pčelarskoj praksi“ koja je ispala "Loša pčelarska praksa". Pojedinac tu može malo toga učiniti.Najmanje su kako stvari stoje od tih protuustavno i protuzakonito prikupljenih podataka koristi imali pčelari kojima je to navodno bilo namjenjeno. Koristi od toga nisu imali kako je pompozno najavljivano ni kupci, koji od sve te komplicirane, neažurirane šume podataka nisu shvatili kako su nam objasnili ama baš ništa.

Raditi protuzakonito i uvjeriti sve da je to u njihovu interesu!

Ideja o jedinstvenom registru pčelara i pčelinjaka stvorena je 2007. u Hrvatskom pčelarskom savezu, kasnije zbog svega toga prozvanom kod dijela pčelara Hrvatskom pčelarskom sramotom,  ali ne kao potreba za jedinstvenim podacima o stanju u pčelarstvu Hrvatske u sklopu procesa pristupanja Hrvatska EU već u cilju da se Hrvatskom pčelarskom savezu namaknu dodatna sredstva i da se pčelari koji ne žele imati posla sa mutnim igrama u HPS-u stave pod uzda saveza. Tadašnji je predsjednik HPS-a Martin Kranjec sa svojim suradnicima o tome raspravljao unutar saveza. Zaključili su kako bi dobro bilo za savez da se u cilju "dresure" neposlušnih cijena digne na članove i nečlanove saveza, što je diskriminirajuće protuustavno i protuzakonito, ako pčelar ne želi biti član ali i nema zakonski gledajući mogućnost biti član saveza. 

Ako ponovimo dovoljan broj puta da li laž postaje istina?

Zanimljivo je da su umalo pa potvrdili onu narodnu poslovicu u kojoj stoji da uoliko neku laž ponovite mnogo puta ona postaje istina. Pčelari, doduše neki, u Hrvatskoj još dan danas uvjereni su kako su laži Gerića, Kranjeca i ostalih istina. Ako je istina zašto su u savezu išli linijom "ne talasaj" i u tišini ugasili katastar u koji je utrošeno preko 2 miljuna kuna?

Činjenice o HPS-u i katastru:

1. Da bi neka udruga pristupila HPS-u treba mu samo poslati zahtjev

2. Mi kao udruga smo poslali upit prije gotovo pa 6 godina da nam dostave kolika je članarina za ulaz udruge u savez no s obzirom da u Republici Hrvatski pčelarski savez djeluje protuzakonito na takav nam upit nisu u mogućnosti odgovoriti niti su nam do današnjeg dana odgovorili. 

3. Pčelar kao osoba ne može prema važećem Statutu i Zakonu o savezima biti član HPS-a niti isti može legalno platiti članarinu tako da su puste priče kako HPS ima na tisuće članova ili članica jednostavno laž.

4. Povrat sredstava Nacionalnog pčelarskog programa dostupna su svim pčelarima koji to žele i isti nije uvjetovan ni jednim Zakonskim aktom uvjetovan članstvom u HPS

5. Hrvatski pčelarski savez je dobrovoljan savez pčelarskih udruga koji grubo krši Ustav i Zakon Republike Hrvatske

6. HPS svojim djelovanjem krši ljudska prava na slobodu kretanja i rad

7. Svaka udruga u Republici Hrvatskoj mora voditi popis svojih članova pa tako može i popis pčelarskih vozila svojih članova i istima izdavati potvrdu. Povezivanje HPS-a sa izdavanjem potvrda za nečlanice je povreda Ustava i Zakona prema kojem su svi građani jednaki

8. Potvrde koje izdaje Hrvatski pčelarski savez su izdane protustavno i protuzakonito

9.Objava osobnih podataka na način kako je to uradio HPS kazneno je djelo!

10. Pametnom dosta!

The best bookmaker bet365

Free Premuim Templates by BIGTheme