Siječanj 22, 2018

The Best bookmaker bet365 Bonus

Poljoprivreda je u Hrvatskoj, ali i izvan nje, strateška djelatnost koja svojom gospodarskom, ekološkom i socijalnom ulogom pridonosi održivom razvoju. Pčelarstvo je neodvojiv dio poljoprivrede, pomalo specifično jer u pčelarstvu poljoprivrednici nisu nužno vezani za vlastito zemljište, jezere, rijeke ili morske površine. Zakonom se u poljoprivredi, pa ako i pčelarstvu kao njenom djelu, uređuju ciljevi i mjere poljoprivredne politike, korisnici prava, seljačko gospodarstvo ili obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, institucijska potpora, administrativno praćenje i izvješćivanje u poljoprivredi te upravni i inspekcijski nadzor. U ovom dijelu pronaći ćete dijelove važećih Zakona i Pravilnika za područje Republike Hrvatske kojih se reba pridržavati svaki pčelar, bilo da je on hobista ili se pčelarstvom bavi profesionalno.

Program kontrole i suzbijanja varooze u Republici Hrvatskoj u 2016. godini

Pčelari su dužni voditi evidenciju o korištenju VMP-a na pčelinjim zajednicama na način da se evidentiraju minimalno podaci iz priložene evidencije, koja je ujedno i preporuka od strane Uprave za veterinarstvo i sigrunost hrane

Opširnije:Program kontrole i suzbijanja varooze u...

Povjerenici za izvođenje evidencije pčelara i pčelinjaka

Pčelinjak ste po zakonu dužni upisati u Evidenciju pčelara i pčelinjaka, a upis prema Pravilniku obavlja povjerenik. Javna objava podataka kao i korištenje za druge potrebe nije dozvoljeno odnosno samo u slučaju ako potpišete da ste s time upoznati i da se slažete.

Opširnije:Povjerenici za izvođenje evidencije pčelara i...

Pravilnik o prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda

Ovim Pravilnikom propisuju se način i uvjeti prodaje za obiteljska poljoprivredna gospodarstva (u daljnjem tekstu: OPG) koja na tržištu prodaju vlastite poljoprivredne proizvode proizvedene na OPG-u te način vođenja evidencije o prodaji.

Opširnije:Pravilnik o prodaji vlastitih poljoprivrednih...

PRAVILNIK o prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda proizvedenih na OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU

Ovim Pravilnikom propisuju se način i uvjeti prodaje za Obiteljska poljoprivredna gospodarstva (u daljnjem tekstu: OPG) koja na tržištu prodaju vlastite poljoprivredne proizvode proizvedene na OPG-u, te način vođenja evidencije o prodaji.

Opširnije:PRAVILNIK o prodaji vlastitih poljoprivrednih...

The best bookmaker bet365

Free Premuim Templates by BIGTheme