Veljača 18, 2018

The Best bookmaker bet365 Bonus

Zakonom o prometu životinja predviđen je osim bumbara i slobodan legalan uvoz pčelinjih matica ( Apis mellifera, Bombus spp.) u Republiku Hrvatsku. Prilikom uvoza potrebno je imati prateću dokumentaciju o zdravstvenom stanju

Ministarstvo poljoprivrede


Prilog potreban certifikat za uvoz u Republiku Hrvatsku PDF-u

klikni za puni pregled dokumenta u PDF formatu


MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Na temelju članka 17. stavka 3. i članka 53. stavka 9. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 41/2007. i 155/2008.), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, donosi

PRAVILNIK[1]

O UVJETIMA ZDRAVLJA ŽIVOTINJA I UVJETIMA ZA IZDAVANJE CERTIFIKATA ZA UVOZ PČELA (APIS MELLIFERA I BOMBUS SPP.) IZ ODREĐENIH TREĆIH ZEMALJA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom određuju uvjeti zdravlja životinja i uvjeti za izdavanje certifikata za uvoz pčela (Apis mellifera i Bombus spp.) iz određenih trećih zemalja.

Članak 2.

1) Uvoz pčela (Apis mellifera i Bombus spp.) u skladu s Pravilnikom o zdravstvenim zahtjevima za stavljanje u promet i uvoz životinja, sjemena, jajnih stanica i zametaka koji ne podliježu zahtjevima propisa iz Dodatka A dijela I. Pravilnika o veterinarskim i zootehničkim pregledima određenih životinja i proizvoda u prometu s državama članicama Europske unije (»Narodne novine« broj, 85/2009)[2], dopušten je uz uvjet da:

– potječu iz treće zemlje ili njihovih dijelova iz Dodatka III Dijela 1. ovoga Pravilnika,

– ih prati zdravstveni certifikat u skladu s Obrascem iz Dodatka I ovoga Pravilnika i da zadovoljavaju jamstva navedena u tom Obrascu certifikata, i

– pošiljke su ograničene na najviše 20 pratećih hraniteljica na jednu pčelu maticu po jednom kavezu za pčelu maticu.

2) Uvoz pčela (Apis mellifera i Bombus spp.) iz stavka 1. ovoga članka, podrijetlom iz trećih zemalja, dozvoljen je ako se prisutnost američke gnjiloće, etinioze i tropileloze obvezno prijavljuje na cijelom području zemlje izvoznice. Iznimno, uvoz pčela može se dozvoliti iz geografski i epidemiološki izoliranih dijelova trećih zemalja iz Dodatka III. Dijela 2. ovoga Pravilnika, s tim da kad se ovo odstupanje primjenjuje, nije dozvoljen uvoz pčela iz ostalih dijelova teritorija te treće zemlje koji nisu u Dodatku III Dijelu 2. ovoga Pravilnika.

3) Na određenom mjestu odredišta gdje se košnice stavljaju pod službenu kontrolu, matice se premještaju u nove kaveze prije nego ih se uvede u lokalne zajednice.

4) Kavez, hraniteljice i sav drugi materijal koji je pratio matice iz treće zemlje podrijetla šalje se u laboratorij na pretraživanje prisutnosti uzročnika etinioze, njihovih jaja i ličinki kao i znakova grinje Tropilaelaps. Nakon laboratorijskoga postupka pretraženi materijal mora biti uništen.

Članak 3.

Odstupanjem od odredbi članka 2., stavka 1., druge i treće alineje, ovoga Pravilnika, dozvoljava se uvoz pošiljaka bumbara (Bombus spp.) i to samo jedna kolonija koji se sastoji od najviše 200 odraslih bumbara po kavezu, koje prati veterinarski certifikat u skladu s Obrascem certifikata iz Dodatka II ovoga Pravilnika i pod uvjetom da zadovoljavaju jamstva predviđena u tom certifikatu. U tom slučaju, odstupajući od članka 2., stavaka 2. i 3. ovoga Pravilnika, kontejner i sav materijal koji prati bumbare iz treće zemlje podrijetla mora biti uništen za vrijeme ili odmah na kraju životnoga vijeka kolonije.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na danom ulaska Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije.

Klasa: NP 011-02/09-01/223

Urbroj: 525-06-1-0246/09-1

Zagreb, 14. kolovoza 2009.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.

 

The best bookmaker bet365

Free Premuim Templates by BIGTheme