Veljača 22, 2018

The Best bookmaker bet365 Bonus

Godinama u pčelarstvu pojedine udruge u savezi izmišljaju toplu vodu te pčelarima prodaju maglu. Godinama pišemo i informiramo pčelare kako nikad u povijesti bivše ni sadašnje države nije nitko pčelarima branio prodaju meda iz vlastite proizvodnje. Sasvim je nebitno pritom (nije naodmet ponoviti) da li pčelar ima O.P.G, obrt, j.d.o.o., d.o.o., d.d. ili je jednostavno samo pčelar - fizička osoba proizvođač meda! Nitko Vam u Hrvatskoj ni u EU ne brani da prodajete svoj vlastiti proizvod.


Prenosimo u cijelosti dopis Ministarstva poljoprivrede koji smo zatražili vezano uz ovu temu i isti je važeći dok se Zakon ne promjeni (u EU).

Zahvaljujemo ovim putem još jednom ljubaznom osoblju Ministarstva na odgovoru trudu koji su uložili u naša nemoguća pitanja i ugodnom čavrljanju!


 OZNAČAVANJE MEDA

ilustracija:pcelarstvo.hr

Sva (pretpakirana) zapakirana hrana koja se stavlja na tržište Republike Hrvatske mora biti označena sukladno zahtjevima propisanim Uredbom (EU) br. 1169/2011 o informiranju potrošača o hrani čija je provedba osigurana Zakonom o informiranju potrošača o hrani (»Narodne novine«, br. 56/13 i 14/14) te drugim posebnim propisima koji se odnose na tu hranu, što se u slučaju meda odnosi na Pravilnik o medu (»Narodne novine«, broj 53/15) i Pravilnik o kakvoći uniflornog meda (»Narodne novine«, br. 122/09 i 141/13). Također, hrana mora imati oznaku serije ili lota sukladno Pravilniku o oznakama ili znakovima koji određuju seriju ili lot kojem hrana pripada (Narodne novine, broj 26/13).

Pravilnikom o medu propisani su standardi kvalitete kojima u proizvodnji i pri stavljanju na tržište, mora udovoljavati med, a odnose se na: nazive, definicije i opće zahtjeve, senzorska svojstva i sastav te dodatne zahtjeve označivanja. Istim Pravilnikom u pravni poredak Republike Hrvatske prenose se Direktiva Vijeća 2001/110/EZ od 20. prosinca 2001. o medu (SL L 10, 12. 1. 2002.) i Direktiva 2014/63/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o izmjeni Direktive Vijeća 2001/110/EZ o medu (SL L 164, 3. 6. 2014.).

Člankom 9. Uredbe (EU) br. 1169/2011 propisani su obvezni podaci koje je potrebno navesti pri označavanju zapakirane hrane, a Pravilnikom o medu dodatni zahtjevi označavanja meda. Slijedom navedenog, za med je obvezno navođenje slijedećih podataka:

  1. naziv hrane
  2. neto količina hrane
  3. datum minimalne trajnosti
  4. posebnih uvjeta čuvanja i/ili upotrebe
  5. naziv i adresa subjekta u poslovanju s hranom pod čijim se imenom ili nazivom med stavlja na tržište sa sjedištem u Europskoj uniji
  6. zemlja podrijetla sukladno članku 3. stavku 7. Pravilnika o medu
  7. lot broj

Naziv »med« koristi se samo za proizvod definiran točkom 1. Priloga 1. citiranog Pravilnika koji se mora označiti tim nazivom pri stavljanju na tržište. Med jest prirodno sladak proizvod što ga medonosne pčele (Apis mellifera) proizvode od nektara medonosnih biljaka ili sekreta živih dijelova biljaka ili izlučevina kukaca koji sišu na živim dijelovima biljaka, koje pčele skupljaju, dodaju mu vlastite specifične tvari, pohranjuju, izdvajaju vodu i odlažu u stanice saća do sazrijevanja.

Sukladno odredbi članka 3. stavka 5. Pravilnika o medu, nazivi proizvoda se mogu, osim za filtrirani med i pekarski med, dopuniti podacima koji se odnose na cvjetno ili biljno podrijetlo, ako proizvod u potpunosti ili većinom dolazi od navedenog izvora i ima senzorska, fizikalno-kemijska i mikroskopska svojstva tog izvora; regionalno, teritorijalno ili topografsko podrijetlo, ako je proizvod u cijelosti tog podrijetla i podacima koji se odnose na posebne kriterije kvalitete.

Vezano uz navođenje subjekta u poslovanju s hranom odgovornog za informacije o hrani, napominjemo da je odredbama članka 9. stavka 1. točke h) citirane Uredbe, propisana obveza navođenja imena ili naziva i adrese subjekta u poslovanju s hranom odgovornog za informacije o hrani pod čijim se imenom ili nazivom tvrtke hrana stavlja na tržište ili, ako taj subjekt nema sjedište u Uniji, uvoznik za tržište Unije. Odgovoran subjekt u poslovanju s hranom koji se navodi može biti proizvođač ili onaj koji hranu pakira ili stavlja na tržište, odnosno uvoznik za tržište Unije. Ispred navedenih podataka nema obveze navođenja djelatnosti tvrtke, odnosno aktivnosti koju provodi subjekt u poslovanju s hranom u lancu hrane (proizvođač, uvoznik, distributer). Sukladno odredbi članka 8. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1169/2011 subjekt u poslovanju s hranom odgovoran za informacije o hrani mora osigurati prisutnost i točnost informacija o hrani u skladu s primjenjivim propisima o informacijama o hrani i zahtjevima odgovarajućih nacionalnih propisa.

označavanje meda

ilustracija:pcelarstvo.hr

Vezano uz navođenje roka trajanja, ističemo da isti određuje sam proizvođač ovisno o provedenim analizama i istraživanjima pojedinih prehrambenih proizvoda. Rok trajanja se navodi kao datum minimalne trajnosti ili „upotrijebiti do“ datum. Za hranu koja s mikrobiološkog stajališta nije brzo kvarljiva, primjerice med, navodi se datum minimalne trajnosti koji predstavlja datum do kojeg hrana zadržava svoja posebna svojstva ako se čuva na pravilan način. Sukladno odredbama Priloga X. Uredbe (EU) br. 1169/2011, datum minimalne trajnosti se navodi riječima: „najbolje upotrijebiti do“ (kada datum uključuje oznaku dana) ili „najbolje upotrijebiti do kraja“ (u ostalim slučajevima), iza čega slijedi datum, ili podatak gdje se na ambalaži nalazi datum. Oznaka datuma treba biti sastavljena od dana, mjeseca i, po mogućnosti, godine, tim redoslijedom i u nekodiranom obliku. Međutim, u slučaju hrane čija je trajnost dulja od 18 mjeseci, dovoljno je navesti samo godinu. Prema potrebi se uz datum minimalne trajnosti navodi i opis uvjeta čuvanja hrane kojih se treba pridržavati kako bi hrana zadržala svoja svojstva tijekom određenog razdoblja.

Sukladno odredbi članka 3. stavka 7. Pravilnika o medu, pri označivanju meda obvezno je navođenje zemlje ili zemalja podrijetla u kojima je med sakupljen. Nadalje, odredbom stavka 8. istog članka, ne dovodeći u pitanje prethodno citirani stavak 7., propisano je da ako med potječe iz više od jedne države članice Europske unije ili treće zemlje, navođenje zemalja podrijetla može se zamijeniti jednim od sljedećih izraza, prema potrebi: »mješavina meda iz EU-a«, »mješavina meda koji nije iz EU-a« i »mješavina meda iz EU-a i meda koji nije iz EU-a«.

Obveza za navođenjem nutritivne deklaracije primjenjuje se od 13. prosinca 2016. godine za svu hranu osim za onu koja se nalazi na popisu Priloga V. Uredbe (EU) br. 1169/2011. Tako se u točki 1. tog Priloga navodi izuzeće za neprerađene proizvode koji sadrže jedan sastojak ili jednu kategoriju sastojaka u što se ubraja i med.
 
Na kraju, napominjemo da se svi navedeni propisi o označavanju i kvaliteti hrane kojima su propisani nazivi, definicije i opći zahtjevi kojima mora udovoljavati određena hrana, nalaze na službenoj stranici Ministarstva poljoprivrede, pod ikonom: „Hrana“, „Standardi kvalitete za hranu“ na linku: http://www.mps.hr/default.aspx?id=6077 i „Označavanje hrane - informiranje potrošača o hrani“ na linku: http://www.mps.hr/default.aspx?id=5851. Također, na službenoj stranici Ministarstva poljoprivrede www.mps.hr možete pronaći najčešća pitanja i odgovore o označavanju hrane.

Vezano uz upit o navođenju veterinarskog broja, veterinarski broj imaju samo odobreni objekti i propisana je obveza navođenja veterinarskog broja proizvodima koji dolaze iz istih. Registrirani objekti (većina OPG-a posluje u registriranim objektima) nemaju obvezu navođenja evidencijskog broja na „deklaracijama“.

Nadamo se da će Vam ova pojašnjenja biti od koristi.

S poštovanjem,

Ministarstvo poljoprivrede

Tipizirane, kvalitetne, sa Imenom i Prezimenom i svim Zakonom predviđenim podacima, etikete za med možete naručiti klikom na link:
http://pcelarstvo.hr/forum/viewtopic.php?t=1795

The best bookmaker bet365

Free Premuim Templates by BIGTheme