Veljača 18, 2018

The Best bookmaker bet365 Bonus

Poljoprivreda je u Hrvatskoj, ali i izvan nje, strateška djelatnost koja svojom gospodarskom, ekološkom i socijalnom ulogom pridonosi održivom razvoju. Pčelarstvo je neodvojiv dio poljoprivrede, pomalo specifično jer u pčelarstvu poljoprivrednici nisu nužno vezani za vlastito zemljište, jezere, rijeke ili morske površine. Zakonom se u poljoprivredi, pa ako i pčelarstvu kao njenom djelu, uređuju ciljevi i mjere poljoprivredne politike, korisnici prava, seljačko gospodarstvo ili obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, institucijska potpora, administrativno praćenje i izvješćivanje u poljoprivredi te upravni i inspekcijski nadzor. U ovom dijelu pronaći ćete dijelove važećih Zakona i Pravilnika za područje Republike Hrvatske kojih se reba pridržavati svaki pčelar, bilo da je on hobista ili se pčelarstvom bavi profesionalno.

Informacije za pčelare o zakonodavstvu vezano uz korištenje VMP

U Republici Hrvatskoj i u Europskoj uniji već dugi niz godina na snazi su propisi koji reguliraju korištenje veterinarsko-medicinskih proizvoda (u daljnjem tekstu: VMP) i pesticida, kao i sustav za utvrđivanje poštivanja tih propisa.

Opširnije:Informacije za pčelare o zakonodavstvu vezano uz...

Certifikat za uvoz matica, pčela i bumbara i njihovih proizvoda

Zakonom o prometu životinja predviđen je osim bumbara i slobodan legalan uvoz pčelinjih matica ( Apis mellifera, Bombus spp.) u Republiku Hrvatsku. Prilikom uvoza potrebno je imati prateću dokumentaciju o zdravstvenom stanju.

Opširnije:Certifikat za uvoz matica, pčela i bumbara i...

PRAVILNIK O DRŽANJU PČELA I KATASTRU PČELINJE PAŠE

Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti za smještaj pčelinjaka, način preseljenja pčela, uvjeti držanja i iskorištavanja pčela, zaštita pčela, uspostava i vođenje katastra pčelinjih paša, priprema i provedba pašnoga reda, način gospodarenja i iskorištavanja pčelinjih paša u okviru pašnoga reda, obveze korisnika pašnoga reda, praćenje i nadzor katastra i pašnog reda, te uspostava Evidencije pčelara i pčelinjaka.

Opširnije:PRAVILNIK O DRŽANJU PČELA I KATASTRU PČELINJE PAŠE

The best bookmaker bet365

Free Premuim Templates by BIGTheme